Kosten Vermogensbeheer en beleggingsadvies

Voor al onze diensten betaalt u een vooraf afgesproken percentage op basis van de waarde van uw portefeuille bij Aberfeld. Dit percentage wordt vastgelegd in onze overeenkomst. Naast de kosten die Aberfeld u berekent voor beheer of advies worden door de depothoudende bank kosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten voor bewaarloon en de transactiekosten.

Overeenkomst

Wij hebben 2 overeenkomsten, de beleggingsadvies-overeenkomst en de vermogensbeheer-overeenkomst. Het verschil tussen beleggingsadvies en vermogensbeheer is dat u bij beleggingsadvies zelf de uiteindelijke beleggingsbeslissing neemt. Bij vermogensbeheer nemen wij de beleggingsbeslissingen op basis van ons beleggingsbeleid. Uiteraard houden wij scherp in de gaten of ons beleggingsadvies of vermogensbeheer in overeenstemming is met het beleggersprofiel dat wij eerst samen met u hebben aangemaakt.

Omvang van de portefeuille

De kosten worden berekend over de omvang van de portefeuille. U kunt bij ons een overeenkomst afsluiten voor beleggingsadvies of vermogensbeheer vanaf € 100.000,00. De kostentabel die u hieronder ziet is gebaseerd op een portefeuille met een omvang tussen de € 100.000 en € 500.000

Jaarlijkse vaste kosten op basis van de waarde van de portefeuille*
Vermogensbeheer Aandelen1,4%
Vermogensbeheer Obligaties0,8%
Beleggingsadvies1,4%

* De overeengekomen kosten worden, vooraf, per kwartaal afgerekend.

Kosten depotbanken

Naast de kosten die wij in rekening brengen betaalt u ook nog kosten aan de depotbank. Dit zijn de transactiekosten (als wij een transactie voor u uitvoeren) en het bewaarloon. Over deze kosten ontvangt Aberfeld geen retourskosten of provisie.

Hier vindt u de links naar de tarieven voor de transacties via onze depotbanken. Dit zijn de netto tarieven die geheel ten goede komen aan de depotbank. Aberfeld Vermogensbeheer ontvangt geen retoursprovisies van de depotbanken.

Tariefwijzer 2014 SNS Securities