Kosten Vermogensbeheer

Voor vermogensbeheer betaalt u een vooraf afgesproken percentage op basis van de waarde van uw portefeuille bij Aberfeld. Dit percentage wordt vastgelegd in onze overeenkomst. Naast de kosten die Aberfeld u berekent voor beheer worden door de depothoudende bank kosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten voor bewaarloon/bankingfee en de transactiekosten.

De kosten worden berekend over de omvang van de portefeuille. U kunt bij ons een overeenkomst afsluiten voor vermogensbeheer vanaf € 100.000,00. De kostentabel die u hieronder ziet is gebaseerd op een portefeuille met een omvang tussen de € 100.000 en € 500.000

Jaarlijkse vaste kosten op basis van de waarde van de portefeuille*
Vermogensbeheer Aandelen1,4%
Vermogensbeheer Obligaties0,8%

* De overeengekomen kosten worden, vooraf, per kwartaal afgerekend.

Kosten beleggingsadvies

Voor beleggingsadvies betaalt u een vast bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het advies dat u wenst en wordt vooraf met u overeengekomen. Wij kunnen u eenmalig adviseren over de effectenportefeuille die u in eigen beheer heeft, bijvoorbeeld een second opinion, of u kunt ons op regelmatige basis contacteren met een vraag over een belegging. Een eenmalig advies kost € 250,00 (ex. BTW) een contract voor begeleiding/coaching is afhankelijk van de dienstverlening die u wenst.

Aberfeld adviseert uitsluitend over beursgenoteerde aandelen en obligaties die worden in Europa of Noord Amerika.Voor het samenstellen van het advies wordt soms gebruik gemaakt van research van derden. De kosten van het gebruik bij extern advies worden vooraf aan u meegedeeld en integraal aan u doorberekent.

Wij sluiten voorafgaand aan onze dienstverlening een overeenkomst met u, een vermogensbeheer-overeenkomst of een beleggingsadvies-overeenkomst. Het verschil tussen beleggingsadvies en vermogensbeheer is dat u bij beleggingsadvies zelf de uiteindelijke beleggingsbeslissing neemt en zelf uw effectenportefeuille samenstelt. Bij vermogensbeheer nemen wij de beleggingsbeslissingen op basis van ons beleggingsbeleid. Uiteraard houden wij scherp in de gaten of ons beleggingsadvies of vermogensbeheer in overeenstemming is met het beleggersprofiel dat wij eerst samen met u hebben aangemaakt.

Kosten depotbanken

Naast de kosten die wij in rekening brengen betaalt u ook nog kosten aan de depotbank. Dit zijn de transactiekosten (als wij een transactie voor u uitvoeren) en het bewaarloon/bankingfee. Over deze kosten ontvangt Aberfeld geen retourskosten of provisie.